Шлайфан бетон - роторни заглаждачи

Шлайфаният бетон е идеалната индустриална настилка, т.като тя създава износоустойчива, здрава и дълготрайна повърхност. Индустриалните подове представляват система, която съдържа армирана плоча, повърхностен втвърдител на циментова основа (посипка) и определен вид импрегнатор. Тази настилка е широко използвана в складове, логистични обекти, производствени помещения, пристанищни терминали, самолетни хангари, супермаркети и по принцип навсякъде, където се изисква под с износоустойчива повърхност.

Шлайфането на този строителен материал представлява специфична обработка на повърхността с роторни заглаждачи (хеликоптери). Процесът на полагане на настилката минава през няколко основни етапа - полагане на основа, разхвърляне на повърхностния втвърдител (посипка), шлайфане, полагане на импрегнатора и рязане на фуги. Има различни начини за полагане на повърхностния втвърдител, в зависимост от големината на обекта и разполагаемите машини и оборудване.

Предназначението на повърхностните втвърдители (посипки) е създаването на износоустойчиво повърхностно покритие на монолитни подове. Използват се различни материали в зависимост от очаквания трафик и експлоатационни условия на повърхността. Посипките се разхвърлят върху пресния и влажен бетон. Последващото шлайфане оформя дълготрайна, гладка и нехлъзгаща се повърхност.

Армираните подове трябва да бъдат защитени от бърза загуба на вътрешна влажност след завършването им. Повърхността трябва да бъде третирана с подходящ импрегнатор, който създава защитен филм на повърхността. Импрегнаторите не само запечатват, но и заздравяват повърхността, с което подобряват качествата на пода. В случаи на специфични условия или изисквания е възможно използването и на кристализатори. Импрегнаторът трябва да бъде нанесен равномерно веднага след завършване на шлайфането (най-късно преди нарязането на фугите). Ако пластът е по-дебел, това може да причини отлепване на импрегниращия материал и появата на естетични дефекти (светли и тъмни петна), поради неравномерното узряване на бетона. Ако пластът е твърде тънък, той няма да може да изпълни защитните си функции.

Фугите трябва да бъдат нарязани до 48 часа след завършването на настилката.

В резултат на многократната машинна обработка, която създава напрежение в повърхността на настилката, появата на много фини пукнатини по повърхността е често срещан феномен. Това явление е типично за всички шлайфани повърхности от този тип, но то не оказва влияние върху нормалната работа на подовата настилка.