MIGUA

MIGUA е изцяло концентриран върху профилите и системите за дилатационни фуги.

Системите за дилатационни фуги MIGUA се използват в различни видове сгради, като търговски центрове, летища, изложбени зали, болници, промишлени предприятия, складове, паркинги и пешеходни мостове.

Увеличаването на архитектурни изисквания, заедно с новите строителни материали и технологии изискват оптимизиране на профилите и системите за дилатационни фуги. Поради тази причина MIGUA се превръща във вашия опитен партньор, тъй като предлага повече от 750 различни профили за широк кръг от приложения.

Продуктовата гама на MIGUA покрива 5 основни приложения:

  • профили за дилатационни фуги
  • фуги за тежко натоварване
  • водоплътни профили
  • водоплътни профили за покриви
  • сеизмични дилатационни фуги

В допълнение към стандартните профили могат да се разработят и предложат много специфични решения за специални или нестандартни приложения.

ЕН СИ ДЖИ ЕООД е партньор на MIGUA за България.

За повече информация относно дейността и продуктите на фирма MIGUA, моля посетете www.migua.de